Doelstelling

Doelstelling van de NBA is om, in nauw overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een aantal accountantsproducten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de door de minister gezochte assurance te krijgen op de subsidies die in het kader van NOW-1 zijn verstrekt.

Direct nadat bekend werd dat in verband met de coronacrisis het kabinet een pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven in het leven riep, heeft de NBA zich bij de minister gemeld om hulp aan te bieden bij de controle op die subsidies. De NBA gaf aan het als een taak van de sector te zien de minister te helpen bij de publieke verantwoording van de grote uitgaven en mogelijke misbruikrisico's goed in kaart te brengen. Daarvoor zijn vier innovatieve producten ontwikkeld.

 • December 2021: Op de consultatie zijn geen reacties binnengekomen. Hierop is de herziene Standaard 4415N door het bestuur goedgekeurd en gepubliceerd.
 • 5 november 2021: De herziene Standaard 4415N wordt aan de leden ter consultatie voorgelegd. De consultatietermijn loopt van 5 november tot 26 november 2021.
 • 19 oktober 2021: Publicatie definitieve herziene Standaard 3900N.
 • 7 september 2021: de NBA consulteert de gewijzigde versie van Standaard 3900N. De consultatietermijn loopt tot 28 september, 12.00 uur.
 • 12 oktober 2020: Publicatie in de Staatscourant van de NV COS 3900N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance, en 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant.
 • 30 september 2020: Op 30 september startte een aanvullende consultatie van de Standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling. De reactietermijn loopt tot maandag 5 oktober, omdat het gaat om een Standaard die is afgeleid uit de concept Standaard 4415N die tot vorige week is geconsulteerd en er maar één consultatievraag is.
 • 28 september 2020:  Op de consultatie zijn twintig reacties binnengekomen. De komende week staat in het teken van een analyse van deze reacties en de verwerking ervan in de Standaarden. De reacties worden (op één na) aan het begin van de week op de website geplaatst.
 • September 2020: Per 9 september zijn de volgende twee Standaarden aan de leden voorgelegd ter consultatie. De consultatietermijn loopt tot 24 september: (zie 'Consultatiefase')
  • Standaard 3900N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance; en
  • Standaard 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant
 • Augustus 2020: Update via NBA Nieuws 27 augustus 2020 NBA-voorzitter kijkt terug op een 'hete zomer' 
 • Juli 2020: Update via NBA Nieuws 9 juli 2020 Minister Koolmees bij NOW-webinar 'Nederland rekent op u' 
  De NBA ziet het als onderdeel van de maatschappelijke rol om de overheid zekerheid te bieden in de rechtmatigheid van de enorme uitgaven aan subsidies als steunmaatregel voor het bedrijfsleven. De NOW-regeling is in eerste instantie snel tot stand gekomen, dat was een maatschappelijke en politieke wens. Het was daarna aan werkgevers om te besluiten wel of niet gebruik van de regeling te maken. Vervolgens is het zaak om te zorgen dat een en ander gecontroleerd gaat worden en die taak ligt mede bij de accountantssector. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met accountants werkzaam binnen bedrijven en organisaties en het mkb wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe producten.

Consultatie Herziene Standaard 4415N

De consultatietermijn liep van 5 tot en met 26 november 2021.

Op de consultatie zijn geen reacties binnengekomen.

Consultatie Herziene Standaard 3900N

De consultatietermijn liep van 7 september tot 28 september 2021.

Aanvullende consultatie 4416N

Op 30 september startte de consultatie van de concept Standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling. De reactietermijn loopt tot maandag 5 oktober, omdat het gaat om een Standaard die is afgeleid uit de concept Standaard 4415N die tot vorige week is geconsulteerd en er maar één consultatievraag is.

Consultatiereacties

Consultatie NOW-standaarden

De NOW-standaarden zijn per 9 september 2020 aan de leden voorgelegd ter consultatie. In verband met de urgentie gold een reactietermijn van twee weken, die afliep op 24 september 2020, om 09.00 uur.

Het inleveren van de verantwoording door ondernemers bij het UWV kan vanaf 7 oktober aanstaande.

Links en downloads

Consultatiereacties

Actuele standaarden

Oudere versies

Nadere informatie

Het inleveren van de verantwoording door ondernemers bij het UWV kan vanaf 7 oktober 2020.

Definitieve Standaarden