De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

In het Publiek Belang / Veranderagenda Audit

Herstel het vertrouwen

Visie accountantsberoep: een beroep met toekomst

Lees meer

Ledenvergadering 19 december

Uitkomsten