De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

In het Publiek Belang / Veranderagenda Audit

Herstel het vertrouwen

Terugblik Dag van de Financial

Bekijk het op Accountant.nl

Accountancy: een beroep met toekomst

Visieproject: vernieuwingsagenda