De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

In het Publiek Belang / Veranderagenda Audit

Lees verder

Vernieuwingsagenda

Lees meer

Nieuwe Nadere voorschriften

NV NOCLAR en NV PE