De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

In het Publiek Belang / Veranderagenda Audit

Herstel het vertrouwen

Ledenvergadering 18 juni 2018

Lees meer en meld u aan

Privacy toolkit

Bekijk op MijnNBA.nl