De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

ALV: 19 juni, Bussum

Lees meer

In het Publiek Belang

Herstel het vertrouwen

Programma Kennis Delen

Publieke managementletters