De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

In het Publiek Belang / Veranderagenda Audit

Lees verder

Accountantsdag in het kort

Lees de liveblog terug

Accountancy: een beroep met toekomst

Visieproject: vernieuwingsagenda