De NBA is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten)
Over de NBA

Accountantsdag 2017

Alles over het programma

ALV 19 december 2017

Lees meer

In het publiek belang

Herstel het vertrouwen