Onderstaand vindt u de FAQ's van het vaktechnisch panel. De FAQ's zijn ook in één pdf-bestand beschikbaar.

Download pdf-bestand FAQ's

Laatste update pdf-bestand

NB Updates worden ook verwerkt in de afzonderlijke FAQ's.

Toelichting symbool

De NBA heeft de inhoud van deze FAQ met het ministerie van SZW afgestemd en heeft gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit symbool ook op de website van het ministerie van SZW op te nemen omdat ze een relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze vragen een link naar de website van het ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

NB De FAQ's betreffen NOW 1.0, tenzij anders vermeld.

FAQ's

Overzicht alle updates pdf-bestand

Uw contactpersonen zijn: Berthold de Jong en Annette Houwaart.

Disclaimer
De antwoorden op de FAQ’s zijn opgesteld door de Helpdesk van de NBA. Op deze antwoorden zijn dan ook de algemene voorwaarden van de Helpdesk van de NBA van toepassing.