Download pdf-bestand FAQ's

Laatste update pdf-bestand

Toelichting symbolen

De NBA heeft deze FAQ's met het ministerie van SZW afgestemd en het ministerie gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit symbool ook op de website van het ministerie op te nemen omdat ze een relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze vragen een link naar de website van het ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a van de eerste tranche wordt toegepast.

Deze FAQ betreft de NOW 2.0-regeling (tweede tranche).

NB In de FAQ's worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten, ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.
De FAQ's betreffen NOW 1.0, tenzij anders vermeld.

FAQ's

Overzicht alle updates pdf-bestand

Infographic NOW-1-regeling

Uw contactpersonen zijn: Berthold de Jong en Annette Houwaart.

Disclaimer
De antwoorden op de FAQ’s zijn opgesteld door de Helpdesk van de NBA. Op deze antwoorden zijn dan ook de algemene voorwaarden van de Helpdesk van de NBA van toepassing.