Uitspraken Raad voor Geschillen

Declaratiegeschillen

Bij een declaratiegeschil is de cliënt van een accountant het oneens over de hoogte van de door de accountant in rekening gebrachte kosten.

 

Geschillen omtrent de afgifte van stukken

Bij een geschil omtrent de afgifte van stukken heeft de accountant de levering van de overeengekomen prestatie opgeschort. Daarbij kan worden gedacht aan een accountant die weigert om de door hem voor zijn cliënt opgestelde jaarrekening aan zijn cliënt te verstrekken omdat de cliënt zijn declaraties nog niet heeft betaald.

Overige geschillen

Onder de categorie ‘overige geschillen’ vallen verzoeken om schadevergoeding en andere civielrechtelijke geschillen die aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd.