Sectorcommissie Asset Management

De Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de Sectorcommissie Asset Management (SAM). Op deze pagina vindt u de samenstelling van de Sectorcommissie Asset Management en de samenvattingen van de commissievergaderingen.

Nieuwsbrief

De NBA-sectorcommissie wil de informatieverstrekking aan u verbeteren, u daarnaast meer betrekken in de discussies over vaktechnische aangelegenheden en u op de hoogte houden van relevante events. Dit doen we via de Nieuwsbrief asset management waarvoor u zich via onderstaande link kunt aanmelden.

Samenstelling

 • dhr. drs. C.M. (Kees) Roozen RA - KPMG (voorzitter)
 • dhr. J.C. (Carel) van Oldenbeek Msc RA
 • dhr. T.P. (Theo) de Groot RA
 • dhr. drs. L.H.J. (Bert) Vissers RA - EY
 • mw. mr. drs. F.P.D. (Fijtsia) van Pelt - Dufas
 • dhr. drs. P. (Paul) Castricum RA - Endymion Accountants B.V.
 • dhr. drs. M. de Hooge (Rinus) RA CIA SISA CFSA etc - Aegon
 • drs. V.W. (Vincent) Wanders RA - IJmond BV
 • mw. V.S. (Viona) Borreman RA (Deloitte)

 •  

  dhr. J. (Jesse) IJspeert RA (PwC)
 • dhr. J.W. (Hans) Moison RA (Great Too)

 • dhr. drs. R.H.M. (Rob) Schouten RA RE RO - NBA
 • mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff van Vliet BBA - NBA

Driejarenplan en jaarplan

DUFAS-nieuwsbrief

DUFAS geeft regelmatig nieuwsbrieven uit voor haar leden met informatie die ook voor accountants werkzaam in de Asset Management Sector relevant zijn. 

DUFAS-nieuwsbrief april 2020

Informatie over meldplicht voor incidenten en informatieplicht

Het gaat om een aanvulling op Handreiking 1142 “Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen” en dan meer specifiek paragraaf: 4.1 Meldingen en inlichtingen aan en overleg met toezichthouders (blz. 9).

Rapporteren op sustainability

Op 19 september 2019 gaf Paul Hurks, Manager International accountancy and education NBA, een presentatie over de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de rapportage daarop. Paul Hurks is sinds 2012 voor de NBA werkzaam op het internationale dossier, NFI en integrated reporting en de Groene Brigade in- en extern voor de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep, vanuit NFI en duurzaamheid.