Accountantsprotocol NOW 1

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1) van het Ministerie van SZW beoordeeld (versie 7 oktober). Meer informatie over deze regeling valt te vinden op de website van SZW en de NBA.

Het protocol moet in samenhang worden gelezen met Standaard 3900N ( Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance) en 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant). Zie hiervoor de Helpdeskpagina van de NBA.

Oordeel COPRO

In nauwe samenwerking met COPRO heeft het Ministerie diverse verbeteringen en verduidelijkingen in het protocol aangebracht. COPRO daarom heeft als eindoordeel dat het protocol NOW 1 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Addendum Protocol

Het Ministerie van SZW heeft inmiddels een Addendum bij de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 gepubliceerd. COPRO heeft als eindoordeel dat dit addendum bijdraagt aan de uitvoerbaarheid van de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.