Schikkingen

Veel van de procedures bij de Raad eindigen in een schikking. Het geschil wordt dan gedurende de procedure toch door de betrokken partijen onderling opgelost. In sommige gevallen gebeurt dit nadat de Raad aan het einde van de hoorzitting een voorlopige eerste inschatting schetst van de inhoud van haar bindend advies. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de Raad.

Van de procedures die in een schikking eindigen, is op deze pagina geen uitspraak te vinden.

Declaratiegeschillen

Bij een declaratiegeschil is de cliënt van een accountant het oneens over de hoogte van de door de accountant in rekening gebrachte kosten.

Uitspraken 2023
Uitspraken 2022
Uitspraken 2021
Uitspraken 2020
Uitspraken 2019
Uitspraken 2018
Uitspraken 2017
Uitspraken 2016
Uitspraken 2015
Uitspraken 2014

Geschillen omtrent de afgifte van stukken

Bij een geschil omtrent de afgifte van stukken heeft de accountant de levering van de overeengekomen prestatie opgeschort. Daarbij kan worden gedacht aan een accountant die weigert om de door hem voor zijn cliënt opgestelde jaarrekening aan zijn cliënt te verstrekken omdat de cliënt zijn declaraties nog niet heeft betaald.

Overige geschillen

Onder de categorie ‘overige geschillen’ vallen verzoeken om schadevergoeding en andere civielrechtelijke geschillen die aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd.

Overige geschillen

Onder de categorie ‘overige geschillen’ vallen verzoeken om schadevergoeding en andere civielrechtelijke geschillen die aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd.