Update voorbeeldteksten in NBA-verklaringengenerator

Op dinsdag 18 mei heeft de NBA een update van voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) in de NBA-verklaringengenerator gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Controleverklaringen bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden

De controleverklaringen 1.4.1, -8 en- 21 bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden zijn aangepast (Nederlands en Engels).
Een paragraaf over gehanteerde materialiteit is toegevoegd en specifiek gemaakt voor financiële informatie voor consolidatiedoeleinden, evenals de bestaande paragraaf om de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring te benadrukken.
Verder is de aanduiding van de periode waarop de financiële informatie voor consolidatiedoeleinden in de Engelstalige controleverklaring redactioneel aangepast.

In de NB-tekst voorafgaand aan deze controleverklaringen is benadrukt dat de groepsaccountant en component auditor een andere rapportage kunnen overeenkomen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt voor enkele verbeteringen van redactionele aard.

Controleverklaring bij financiële overzichten, opgesteld op basis van eisen voor financiële verslaggeving uit een contract

Zo is in de controleverklaring 1.3.1.1 de aanduiding van de periode waarop de financiële overzichten betrekking hebben, uit consistentieoverwegingen in lijn gebracht met die in de controleverklaring bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden.

Opdrachtbrieven bij samenstellen

In de opdrachtbrieven 1.4.1 en 1.4.2 bij samenstellen (Nederlands) is de juiste verwijzing naar Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten opgenomen.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan updates van:

  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie.

Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1.

Meer informatie