Update 12 april 2024

Sectie II Voorbeeldrapportages
In verband met de NBA Alert over decentrale overheden zijn de NB-teksten voorafgaand aan de voorbeeldrapportage voor gemeenten aangepast (10.4, alleen Nederlands). Vanuit deze NB-teksten staat een verwijzing naar de NBA Alert en de bijbehorende nieuwsberichten.

Rapportage 10.7b (Nederlands)
In de paragraaf Criteria is omwille van de consistentie het aantal assurance-onderdelen in lijn gebracht met die in de paragraaf 'Oordeel'.