Sectie II Voorbeeldrapportages

In verband met de NBA Alert over WNT zijn de NB-teksten voorafgaand aan voorbeeldrapportages voor de publieke sector aangepast (alleen Nederlands). Vanuit deze NB-teksten staat een verwijzing naar de NBA-alert.

Rapportage op basis van Standaard 4400 (Engels)
In het stramien voor een rapport over overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn twee redactionele verbeteringen aangebracht.

Assurance-rapport bij de opgave normportefeuille van een bedrijfstakpensioenfonds (rapportage 14.4, alleen Nederlands)
In een voetnoot bij de geldende wet- en regelgeving voor het oordeel staat uitleg over de samenhang met het Besluit toekomst pensioenen.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft in onderzoek om de aanduiding van de International Financial Reporting Standards in de NBA-verklaringengenerator aan te passen aan een publicatie van de IASB en de IFRS Foundation;
  • De NBA werkt aan de omzetting van voorbeeldbrief 1.3.2 en rapportage 4.2 in verband met de Standaard 4400 die in 2024 in werking treedt en Standaard 4400N opvolgt;
  • Verder werkt de NBA aan de omzetting van controleverklaring naar assurance-rapport van de rapportages 17.1 en 17.2.
Downloads