Sectie II Voorbeeldrapportages

In verband met de NBA Alert over decentrale overheden zijn de NB-teksten voorafgaand aan de voorbeeldrapportage voor gemeenten aangepast (10.4, alleen Nederlands). Vanuit deze NB-teksten staat een verwijzing naar de NBA Alert en de bijbehorende nieuwsberichten.

Rapportage 10.7b (Nederlands)
In de paragraaf Criteria is omwille van de consistentie het aantal assurance-onderdelen in lijn gebracht met die in de paragraaf ‘Oordeel’.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft in onderzoek om de aanduiding van de International Financial Reporting Standards in de NBA-verklaringengenerator aan te passen aan een publicatie van de IASB en de IFRS Foundation;
  • De NBA werkt aan de omzetting van voorbeeldbrief 1.3.2 en rapportage 4.2 in verband met de Standaard 4400 die in 2024 in werking treedt en Standaard 4400N opvolgt;
  • Verder werkt de NBA aan de omzetting van controleverklaring naar assurance-rapport van de rapportages 17.1 en 17.2.
Download