Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3

De NBA heeft een update van HRA 3 (Nederlands en Engels) gepubliceerd met de definitieve versie van de onderwijscontroleverklaring en de NB-teksten van controleverklaringen 1.11.1 en 1.12.1.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 

Onderwijscontroleverklaring

De controleverklaring 1.10.5 (Nederlands) bij de jaarrekening van een onderwijsinstelling is definitief geworden. Naast actualisatie van de bijbehorende NB-tekst is daarbij een tweetal oneffenheden verbeterd:

  • De verwijzing naar de juiste wettelijke bepalingen opnemen in de passage over anticumulatie WNT;
  • De paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle bevat ook een vermelding van het evalueren van de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de NB-tekst bij de controleverklaringen 1.11.1 en 1.12.1 (Nederlands en Engels) bij staten van banken en verzekeraars te actualiseren.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De verwijzing naar juiste wettelijke bepalingen opnemen in de passage over anticumulatie WNT ook bij andere publieke-sector-rapportages
  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

 

Meer informatie