Update NBA-verklaringengenerator

Op 25 augustus 2021 heeft de NBA een update van de NBA-verklaringengenerator gepubliceerd. Het is mogelijk nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude op te nemen in controleverklaringen (Nederlands en Engels).

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude in controleverklaringen

Vastgestelde voorbeeldteksten ontbreken, het is juist de bedoeling om gebruikers in staat te stellen zelf bewoordingen te kiezen om de situatie bij de cliënt zo specifiek mogelijk weer te geven. Om die reden blijven controleverklaringen met deze paragrafen achterwege in de pdf-bestanden.
De Nederlandse versie van het pdf-bestand bevat meer uitleg in de paragraaf ‘Ten geleide’, voorafgaand aan de voorbeeldbrieven en andere NBA-voorbeeldteksten.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft aanvullende voorbeeldbrieven voor de aanvraag tot vaststelling voor de subsidieregeling Toeslag Vaste Lasten onder handen (alleen Nederlands).
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18 (Nederlands en Engels).
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1 (Nederlands en Engels).

Meer informatie