Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring

article image

Projectnaam

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring

: Verplichte rapportering over Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring

: november 2020 – december 2021

: consultatiefase

Doelstelling: Het nagaan welke aanpassingen in de controlestandaarden nodig zijn alsmede het aanpassen van de NBA voorbeeldteksten om verplichte rapportage over fraude en continuïteit te kunnen implementeren.

Bekijk hier het projectplan

  • September 2021 – Publicatie van de consultatieversie. De consultatietermijn loopt tot 25 oktober 2021
  • Augustus 2021 – De conceptversie van de handreiking wordt door het bestuur goedgekeurd om ter consultatie aan de leden voor te leggen.
  • Juni 2021 – Een eerste concepthandreiking wordt beoordeeld door het ACB en het bestuur.
  • Maart 2021 - Op verzoek van het bestuur wordt het project opgesplitst in 2 deelprojecten: Fraude en Continuïteit.
  • Januari 2021 – Een projectplan is uitgewerkt en er is een aanvang gemaakt binnen het projectteam.
  • November 2020 – Het ACB is gevraagd dit project op te nemen in haar jaarplan voor 2021.
  • 23 september 2020 - De NBA heeft de Vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om verplicht te rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Op 13 september 2021 is door de NBA het consultatiedocument ‘Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring’ gepubliceerd. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren op deze consultatie. De consultatietermijn loopt van 13 september tot 25 oktober 2021.

Zie ook:

Onder handen.

Naar verwachting volgen definitieve wijzigingsvoorstellen van controlestandaarden en voorbeeldteksten eind 2021.

De verwachte implementatiedatum voor OOB’s is boekjaren beginnend op of na 15 december 2021, voor niet-OOB’s is dit een jaar later.