NBA Alert 43

article image
Volledige naam : NBA Alert 43 - Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten
Tijdslijn : maart 2020 - februari 2022
Status : definitief

Doelstelling

Het verschaffen van nadere informatie over de controle van de verplichting voor bepaalde oob's en andere beursfondsen om de jaarlijkse financiële verslaggeving in een elektronisch formaat op te stellen. Zoals opgenomen in het Jaarplan 2021 van het ACB is het idee oorspronkelijk om een Standaard uit te brengen voor het verstrekken van assurance bij verantwoordingen in elektronisch formaat. Door Covid-19 is dit project zodanig vertraagd dat gekozen is om eind 2020 allereerst een Alert uit te brengen. De NBA heeft het voornemen om de Alert in 2021 om te zetten in een Standaard die niet alleen geschikt is voor de controle van financiële verslagen in ESEF, maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.

  • 30 december 2020 - De NBA publiceert Alert 43. Zie 'Definitief'.
  • November 2020 - De beslissing valt om nu eerst een Alert uit te brengen en in 2021 meer tijd te nemen voor het opstellen van een Standaard die niet alleen geschikt is voor de controle van financiële verslagen in ESEF, maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.
  • September 2020 - Covid-19 zorgt voor nog meer vertraging, desalniettemin wordt tijd vrij gemaakt voor ESEF. De tijd dringt.
  • Juni 2020 - Door Covid-19 loopt het project flinke vertraging op. De focus ligt bij de NOW-Standaarden.

De Alert is in samenwerking met diverse gremia en partijen opgesteld, waaronder MinFin, AFM, werkgroep SBR Assurance en de zes betrokken kantoren.    

Februari 2022 - Herziene versie NBA Alert 43 - Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten

In NBA Alert 43 zijn een aantal aanpassingen aangebracht die beperkt van invloed zijn. Met deze hernieuwde publicatie blijft deze Alert tenminste nog één jaar van toepassing. De NBA is van plan om NBA Alert 43 in 2022 te vervangen door een Standaard voor het verstrekken van zekerheid bij XBRL-rapportages.

Oude versie