We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Om onze doelstellingen te bereiken staan we in contact met leden, belanghebbenden en belangstellenden. Als gevolg daarvan verwerken we op een aantal manieren persoonsgegevens.

Hieronder kunt u lezen hoe we in specifieke situaties omgaan met uw gegevens. Als u meer wilt weten over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken, of u wilt contact met de NBA over uw persoonsgegevens, bekijk dan hier onder het privacystatement van de NBA.

Welk privacy beleid is voor u van toepassing?