De NBA voldoet op dit moment aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op B-niveau. Dit betekent dat de eerste maatregelen genomen zijn en een eerste toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd.

Update: 21 maart 2023