(Inter)nationale consultaties Gedrags- en beroepsregels

Deze pagina bevat een overzicht van (inter)nationale consultaties op het gebied van Gedrags- en beroepsregels en de reacties die de NBA hiervoor heeft ingestuurd. 

IESBA exposure draft: Proposed Revisions to the Code Pertaining to the Offering and Accepting of Inducements

Gepubliceerd: september 2017
Deadline: 8 december 2017

De NBA heeft IESBA laten weten de reactie van Accountancy Europe volledig te onderschrijven en geen aanvullende opmerkingen te hebben. De opmerkingen die de NBA eerder had op een conceptversie zijn allemaal verwerkt in deze definitieve reactie. 

IESBA exposure draft - Proposed Application Material Relating to Professional Skepticism and Professional Judgment

Gepubliceerd: 11 mei 2017
Deadline: 25 juli 2017

Ministerie van Financiën: Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta 

Gepubliceerd per: 4 april 2017
Deadline: 1 mei 2017

Ministerie van Financiën: Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Gepubliceerd per: 11 april 2017
Deadline: 9 mei 2017

IAASB exposure Draft - Proposed International Standard on Auditing 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures

Gepubliceerd: april 2017
Deadline: 1 augustus 2017

IESBA exposure draft - Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—Phase 2 and Related Conforming Amendments

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

IESBA exposure draft - Proposed Revisions to Clarify the Applicability of Provisions in Part C of the Extant Code to Professional Accountants in Public Practice

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

IESBA exposure draft - Improving the Structure of the Code of Ethics for Professional Accountants - Phase 2

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 mei 2017

IAASB’s Request for Input: Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a Focus on Data Analytics

Gepubliceerd per 1 september 2016
Deadline: 15 februari 2017

IAASB Discussion Paper Credibility and Trust

Gepubliceerd per: 15 augustus 2016
Deadline: 3 februari 2017