(Inter)nationale consultaties Gedrags- en beroepsregels

Deze pagina bevat een overzicht van (inter)nationale consultaties op het gebied van Gedrags- en beroepsregels en de reacties die de NBA hiervoor heeft ingestuurd. 

IAASB Exposure draft ISA 315

Gepubliceerd per: november 2018

oranje-lijn.png

IESBA Proposed Strategy and Work Plan 2019-2023

Gepubliceerd per: april 2018
Deadline: 16 juli 2018

oranje-lijn.png

IESBA Professional Skepticism Meeting Public Expectations – Consultation Paper

Gepubliceerd per: 15 juni 2018
Deadline: 15 augustus 2018

oranje-lijn.png

IESBA Fees Questionnaire

Gepubliceerd per: 28 februari 2018
Deadline: 1 maart 2018

oranje-lijn.png

IAASB Envision the Future – Survey on the IAASB Future Strategy

Gepubliceerd per: 27 juni 2018
Deadline: 24 juli 2018

oranje-lijn.png

Fitness check on the EU framework for public reporting by companies

Gepubliceerd: 26 juli 2018
Deadline: 21 juli 2018

DNBA heeft gereageerd op de EU-Fitness Check consultatie eindigend 21 juli 2018. NBA is intensief betrokken geweest bij de respons van Accountancy Europe en die van de RJ. Op hoofdlijnen sluit de reactie van NBA aan bij deze responses. De EU heeft de consultatie geinitieerd gericht op het evaluaren van de regelgeving (EU-Richtlijnen) voor corporate reporting.

NBA is positief over het initiatief om het complex van EU-regelgeving te evalueren op relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en evenwichtigheid in kosten/baten van de regelgeving waarin de EU-Richtlijnen in samenhang worden beschouwd. De volgende Richtlijnen/regels zijn: Accounting Directive, IAS-regulation, Sectoral Accounting Directives (banken/verz.mijen), NFI-Directive, Digitalisering (ESEF).

NBA is voorstander voor het zoveel mogelijk stroomlijnen van de samenhang van de in de loop der jaren uitgebrachte Richtlijnen, w.o. ook de recent uitgebrachte Richtlijn voor Niet-Financiele Informatie (NFI).

NBA is geen voorstander van hervormingen die tot gevolg hebben dat de EU naar eigen inzicht IFRS kan aanpassen door zogenaamde 'carve-ins'. De EU heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de wereldwijde acceptatie van IFRS. Het is ongewenst dat individuele landen afwijken. De rol van de EU in het goedkeuringsproces van nieuwe IFRS zal kleiner worden als EU-wensen op EU-niveau, in afwijking van de wereldwijde standaard, toch nog kunnen worden doorgevoerd.

oranje-lijn.png

IESBA exposure draft: Proposed Revisions to the Code Pertaining to the Offering and Accepting of Inducements

Gepubliceerd: september 2017
Deadline: 8 december 2017

De NBA heeft IESBA laten weten de reactie van Accountancy Europe volledig te onderschrijven en geen aanvullende opmerkingen te hebben. De opmerkingen die de NBA eerder had op een conceptversie zijn allemaal verwerkt in deze definitieve reactie. 

oranje-lijn.png

IESBA exposure draft - Proposed Application Material Relating to Professional Skepticism and Professional Judgment

Gepubliceerd: 11 mei 2017
Deadline: 25 juli 2017

oranje-lijn.png

Ministerie van Financiën: Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta 

Gepubliceerd per: 4 april 2017
Deadline: 1 mei 2017

oranje-lijn.png

Ministerie van Financiën: Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Gepubliceerd per: 11 april 2017
Deadline: 9 mei 2017

oranje-lijn.png

IAASB exposure Draft - Proposed International Standard on Auditing 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures

Gepubliceerd: april 2017
Deadline: 1 augustus 2017

oranje-lijn.png

IESBA exposure draft - Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—Phase 2 and Related Conforming Amendments

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

oranje-lijn.png

IESBA exposure draft - Proposed Revisions to Clarify the Applicability of Provisions in Part C of the Extant Code to Professional Accountants in Public Practice

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

oranje-lijn.png

IESBA exposure draft - Improving the Structure of the Code of Ethics for Professional Accountants - Phase 2

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 mei 2017

oranje-lijn.png

IAASB’s Request for Input: Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a Focus on Data Analytics

Gepubliceerd per 1 september 2016
Deadline: 15 februari 2017

oranje-lijn.png

IAASB Discussion Paper Credibility and Trust

Gepubliceerd per: 15 augustus 2016
Deadline: 3 februari 2017