Voorbeeldteksten

Op deze pagina staan vooral de Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten (voorbeeldrapportages en voorbeeldbrieven). Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar. 

Om de consistentie en uniformiteit te bevorderen beveelt de NBA het gebruik van de voorbeeldteksten van harte aan. De accountant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de juiste rapportage en waar nodig dient hij deze af te stemmen op de specifieke situatie.   

Nieuws

Bekijk het nieuwsoverzicht voor een overzicht over de geplaatste updates.

Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in verklaringengenerator)

De volgende voorbeeldteksten zijn nog niet geactualiseerd in de verklaringengenerator en in de pdf van HRA deel 3, maar kunnen al wel gebruikt worden .

Samenstelverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten

De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410. De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

Verklaringengenerator, Word-versies en XBRL-instances

Met de Verklaringengenerator kunt u meer voorbeeldteksten genereren, dan er in de pdf van HRA deel 3 Voorbeeldteksten staan. De generator en bijbehorende inhoudsopgave met  Word-versies van de voorbeeldteksten zijn voor iedereen toegankelijk: leden en niet-leden. In de generator zijn ook XBRL-instances van voorbeeldrapportages opgenomen.

NB: In de generator en de inhoudsopgave met Word-versies zijn de voorbeeldteksten hierboven genoemd, onder de kop 'Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in verklaringengenerator)' nog niet geactualiseerd.

Download pdf's HRA Deel 3 Voorbeeldteksten 

NB: In de pdf's zijn de voorbeeldteksten hierboven genoemd, onder de kop 'Nieuw toe te passen voorbeeldteksten (nog niet in verklaringengenerator)' nog niet geactualiseerd.

Passages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring

Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Hij kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar de NBA-website. Ga hiervoor naar onderstaande pagina.

Voorbeeldpassage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO

Er is een passage beschikbaar waarmee in de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Het gaat hier om het ‘verlichte’ onafhankelijkheidsregime van artikel 3, zevende lid, juncto artikel 8 of artikel 20, tweede lid. Dit regime geldt alleen voor assurance-opdrachten met een nader bepaalde kring van gebruikers.  

Het betreft drie onderdelen van een voorbeeldrapportage bij een assurance-opdracht:

  • De adressering
  • De paragraaf 'Beperking in gebruik en verspreidingskring'
  • De paragraaf 'Overige aangelegenheden, met uitleg over het verlichte onafhankelijkheidsregime'

Duitstalige voorbeeldteksten 

De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald. Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

Overzichten beschikbare voorbeeldteksten

Archief

In het archief staan de oude voorbeeldteksten, eerdere versies van HRA deel 3 en oude voorbeeldverklaringen en-brieven.

Algemene informatie over Standard Business Reporting

Vragen van vaktechnische aard?

Wij helpen je graag! reddinsgboei_oranje.png