Achtergrond

De accountant heeft als wettelijke taak het controleren van de jaarrekening en het hierbij afgeven van een controleverklaring. Naar aanleiding van vragen van gebruikers is de structuur van de verklaring aangepast waarbij begonnen wordt met het oordeel van de accountant. Daarnaast worden bij oob’s de kernpunten van de controle toegelicht in de verklaring. De standaardteksten zijn meer naar achteren verplaatst in de verklaring én de accountant kan de nadere toelichting op zijn verantwoordelijkheden in een bijlage opnemen of verwijzen naar de teksten op de NBA-website.

Passages over verantwoordelijkheid accountant; drie varianten

Afhankelijk van de entiteit die gecontroleerd wordt, zijn er verschillen in de verantwoordelijkheden van accountants. Dit leidt tot drie varianten, die elk ook vertaald zijn naar het Engels.

  • Variant 1: verantwoordelijkheden accountant geldend bij elke controle van financiële overzichten (algemeen);
  • Variant 2: verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van oob’s (oob)
  • Variant 3: verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van beursgenoteerde ondernemingen die niet kwalificeren als oob onder EU-recht (beursgenoteerd, geen oob)

In de accountantsverklaring kan de accountant een van onderstaande links opnemen die verwijst naar de van toepassing zijnde standaardpassage. Dit betreffen de actuele, met ingang van 1 februari 2018 geldende standaardpassages. 

  Nederlands Engels
Algemeen www.nba.nl/nl_algemeen_01 www.nba.nl/eng_algemeen_01
Oob www.nba.nl/nl_oob_01 www.nba.nl/eng_oob_01
Beursgenoteerd, geen oob www.nba.nl/nl_beursgenoteerd_01 www.nba.nl/eng_beursgenoteerd_01

Oudere links en versies

Wanneer de teksten aangepast worden, blijven de oude links en versies ook beschikbaar voor gebruikers. Op deze manier kunnen gebruikers vaststellen welke verantwoordelijkheden van toepassing waren bij het van afgeven van de verklaring en blijven de links in de controleverklaringen behouden. 

Onderstaande schema’s bevatten de oude links naar de verschillende varianten ingedeeld naar soort entiteit en periode. De verwijzing naar relevante regelgeving verwijst naar de in die periode voor accountants geldende regelgeving, de zgn. Nadere voorschriften controle en overige standaarden (NV COS).

Algemeen

Van Tot Relevante
regelgeving
Nederlands Engels
  18-01-2018 2014, 2015, 2016 Niet beschikbaar* Niet beschikbaar*
18-01-2018 01-02-2018 2016-2017 www.nba.nl/nl_nietoob_2016 www.nba.nl/engels_nietoob_2016

*Het kan zijn dat verwezen is naar de tekst voor oob’s / It is possible that a reference is made tot the oob-tekst.

Organisaties van openbaar belang (oob)

Van Tot Relevante regelgeving Nederlands Engels

 

18-01-2018

2014, 2015, 2016 www.nba.nl/nl_oob_2014-2015 www.nba.nl/engels_oob_2014-2015
18-01-2018 01-02-2018 2016-2017 www.nba.nl/nl_oob_2016 www.nba.nl/engels_oob_2016

 

Beursgenoteerd

Van Tot Relevante
regelgeving
Nederlands Engels
  18-01-2018 2014, 2015, 2016 Niet beschikbaar* Niet beschikbaar*
18-01-2018 01-02-2018 2016-2017 www.nba.nl/nl_nietoob_2016 www.nba.nl/Engels_nietoob_2016

*Het kan zijn dat verwezen is naar de tekst voor oob’s / It is possible that a reference is made to the oob-text.