Imago van de accountant

In het kader van een mogelijk op te zetten onderzoek naar de toegevoegde waarde van de accountant, heeft NEMACC een literatuurstudie uitgevoerd naar het imago van de (mkb-) accountant. 

Download literatuuronderzoek naar het imago van de accountant in het mkb »