Assurance in het mkb

September 2017

‘Assurance in het mkb’ gaat over nieuwe assurance-mogelijkheden voor mkb-accountants. NEMACC deed een inventariserend literatuuronderzoek naar huidige en toekomstige producten voor de Nederlandse accountantspraktijk.

Het onderzoek richtte zich vooral ook op een aantal toonaangevende landen om ons heen. Het gaat dan om ontwikkelingen als Integrated Reporting en Horizontaal Toezicht. In de publicatie leest u welke assurancemogelijkheden voor toekomstige mkb-accountants ontstaan. 

Assurance in het MKB (deel 2)

December 2017

Op grond van het uitgevoerde literatuuronderzoek komen zestien mogelijke assurancediensten voor mkb-accountants in Nederland in beeld. Assurancediensten die geen betrekking hebben op historische financiële informatie, maar die zich richten op assuranceverschaffing bij niet-financiële informatie, toekomstgerichte informatie, systemen en processen, alsmede naleving van wet- en regelgeving.

Bij stakeholders blijkt geen grote behoefte aan deze vorm van assuranceverschaffing te bestaan. Toch verschaft het rapport gedachten met betrekking tot innovatieve diensten door de mkb-accountant. Daarnaast geeft het onderzoek voor NEMACC een richting aan waarin een assurancedienst (in de vorm van een voorbeeld) nader kan worden uitgewerkt.