Maar aan welke eisen moet zo'n accountant dan voldoen? Dat is de vraag die de afgelopen maanden door de NBA is onderzocht. Enerzijds is er gekeken naar de vereisten aan de permanente educatie voor het verkrijgen van de noodzakelijke kennis, anderzijds is gekeken hoe een CSRD-certificering van accountants die dat willen opgezet kan worden. Hoe denkt u daarover?

In deze raadpleging leggen wij de volgende voorstellen voor commentaar voor aan onze leden en andere belanghebbenden:

  1. CSRD-competentieset; de vereiste competenties die een accountant moet bezitten om CSRD-assurance te kunnen verstrekken aanvullend op de huidige opleidingsvereisten van accountants;
  2. Een zelf-compliance-verklaring waarin de accountant verklaart te voldoen aan de CSRD-competenties;
  3. Het gebruik van een zelfassessment voor accountants om inzicht te krijgen in onderwerpen waar de accountant zich in kan bekwamen, ontwikkelen.
  4. Het volgen van intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken.

Uw input gebruiken we graag om het voorgenomen besluit te verbeteren om zo ook bij te dragen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie. 

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.

Reageren was mogelijk tot en met vrijdag 5 januari 2024. Er zijn 13 reacties ontvangen.  

Download