ESG assurance

Met Environmental, Social & Governance (ESG) assurance wordt gedoeld op verslaggeving over niet-financiële zaken. De betrouwbaarheid van deze verslaggeving, waaronder betrouwbaarheid van de verslaggeving over de duurzaamheidsprestaties van organisaties, is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende (duurzame) economie. Dat is ook de reden dat een aantal grote ondernemingen vrijwillig de duurzaamheidsinformatie in hun jaarverslag of in een apart duurzaamheidsverslag van assurance laten voorzien door accountants. In Nederland hebben accountants daardoor ruime ervaring in het uitvoeren van ESG assurance opdrachten.

Vanaf het boekjaar 2024 schrijft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor dat organisaties verplicht duurzaamheidsinformatie moeten rapporteren en deze informatie van assurance moeten laten voorzien met een beperkte mate van zekerheid.  Dit betekent dat de ESG assurance praktijk zal moeten uitbreiden en ESG assurance onderdeel zal worden van de standaard assurance werkzaamheden van de openbaar accountant.

De NBA ondersteunt de ESG Assurance-praktijk op de volgende manieren: