Niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker in de besluitvorming binnen en buiten de onderneming. Belanghebbenden zoals consumenten, afnemers, werknemers en kredietverstrekkers verwachten van de onderneming een duidelijke visie en koers. Het gaat niet meer alleen om financiële resultaten, maar ook om informatie over de waarde die de onderneming voor zijn belanghebbenden kan creëren.

Als mkb-accountant kunt u door middel van een assurance-opdracht de geloofwaardigheid van deze informatie verhogen. Daarnaast kunt u, in het kader van uw natuurlijke adviesfunctie, de ondernemer bijvoorbeeld wijzen op zaken die u signaleert waardoor het verslaggevingsproces verbeterd kan worden. Ook op deze wijze draagt u bij aan de kwaliteit van de informatie.

In het onderzoeksrapport wordt in detail beschreven welke 10 stappen u dient te doorlopen, en hoe u dat dient te doen, om assurance bij niet-financiële informatie te kunnen verschaffen. Door deze stappen te doorlopen biedt u niet alleen een belangrijke meerwaarde aan cliënten die met deze financiële informatie naar buiten willen treden. U bereidt zich daarmee ook voor op een toekomst waarin dit type dienstverlening naar verwachting steeds belangrijker zal worden.

Download