Vergaderdata 2024

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 5 maart
 • 2 april
 • 7 mei
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Notulen Bestuursvergaderingen

De notulen van de bestuursvergaderingen zijn met ingang van 1 januari 2023 openbaar. Hier kunt u de vastgestelde notulen downloaden. Conform de richtlijnen van de Wet Open Overheid zijn diverse passages verwijderd als deze handelen over vertrouwelijke zaken of persoonlijke beleidsopvattingen van bestuursleden laten zien.

Voor vragen over de notulen of overige bestuurlijke thema’s kunt u contact opnemen met Erica Steenwijk, bestuurssecretaris NBA.

 

Openbare notulen bestuursvergaderingen 2024
Openbare notulen bestuursvergaderingen 2023

Benoemingen Bestuursvergaderingen

Het bestuur benoemt de leden van de commissies en adviesorganen. Op deze pagina worden de besluiten over de benoemingen opgenomen.

Download

Contact

Erica Steenwijk

Bestuurssecretaris