Bestuursleden

Kris Douma

drs. Kris Douma

Voorzitter

Drs. Kris Douma (1961) is voorzitter van de RvC bij NV Schade verzekeringen, lid RvT bij Oxfam Novib en daarnaast lid Programmaraad Rathenau Instituut. Tot december 2021 was hij director corporate engagement bij Morningstar/Sustainalytics. In die rol voerde hij namens institutionele investeerders de dialoog met internationale beursgenoteerde ondernemingen over hun management van materiële milieu-, sociale en governance (ESG) risico’s. Van 2007 tot en met 2014 was hij directeur verantwoord beleggen en governance bij pensioenvermogensbeheerder MN. In die periode was hij ook enkele jaren voorzitter van de beleggingscommissie van Eumedion en actief op aandeelhoudersvergaderingen van AEX-ondernemingen. Vanaf eind 2015 was hij als director investment practices lid van de executive board van de VN-organisatie voor verantwoord beleggen (UN PRI) in Londen.

 • Functie: voorzitter
 • Benoemd door de Ledenvergadering.
 • Einde zittingstermijn: december 2025
 • Bestuurscommissie: Benoemingscommissie, Selectie- en renumeratiecommissie

Steef Visser RA

Plaatsvervangend voorzitter

Steef Visser (1959) maakt sinds juni 2023 deel uit van het bestuur. Steef is sinds 1979 werkzaam in de openbare accountantspraktijk. Hij is founder/partner van Visser & Visser waar hij tot eind 2022 CEO was. Steef Visser is naast lid van het NBA bestuur voorzitter van diverse VVE’s, Kerkvoogdij HHG Middelharnis-Sommelsdijk, RvC Oost West Wonen en Stuurgroep 3 O’s.  

 • Benoemd door de Ledenvergadering
 • Einde zittingstermijn: juni 2027
 • Bestuurscommissie: Juridische Commissie (voorzitter)
 • Strategische thema’s: Maatschappelijke relevantie

drs. Carla Slotema-Tesser RA MPC CPC

Bestuurslid

Carla Slotema maakt sinds december 2021 deel uit van het bestuur. Carla Slotema (1978) is directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag en heeft een brede en lange ervaring als accountant in de publieke sector zowel centraal als decentraal. Verder is Carla Slotema bestuurslid van het KOA en het Stagebureau Accountancy Rijksoverheid.

 • Afgevaardigde vanuit het ledengroepbestuur intern en overheidsaccountants
 • Einde zittingstermijn: november 2024
 • Bestuurscommissie: Audit- en riskcommissie
 • Strategisch thema: Maatschappelijke relevantie, Onomstreden kwaliteit (inclusief regelgeving) 
Christel Deckers

dr. Christel Deckers MBA

Bestuurslid

Dr. Christel Deckers MBA (1961) maakt sinds juni 2021 deel uit van het NBA-bestuur. Christel is sinds 1991 werkzaam als interim bestuurder, toezichthouder en consultant, veelal in het publieke domein. Zij is gespecialiseerd in complexe veranderprocessen en governance vraagstukken. Na doctoraalstudies Slavistiek en Spraaktechnologie, Bedrijfskunde en haar Master of Change Management in Engeland is Christel Deckers in 2000 gepromoveerd aan de Business School of Economics. Naast haar werk als interim bestuurder is zij sinds 2006 lid van diverse Raden van Toezicht, o.a. van ASKO (Primair onderwijs), Het Maxima Medisch Centrum en het Trimbos instituut. Daarnaast is Christel vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Marente en vicevoorzitter raad van toezicht en lid commissie kwaliteit en veiligheid Raphaelstichting.

Belangrijke thema’s voor Christel zijn: blijven leren en naar buiten kijken en het samen leveren van kwaliteit vanuit een duurzaam perspectief. Zo doet ze ook sinds 2018 onderzoek aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur naar de relatie tussen bestuur en toezicht.

 • Benoemd door de Ledenvergadering
 • Einde zittingstermijn: juni 2025
 • Bestuurscommissie: Juridische commissie
 • Strategische thema: Lerend beroep

drs. Aleks Kayhan RA

Bestuurslid

Sinds juni 2022 maakt Aleks Kayhan (1981) deel uit van het bestuur van de NBA. Aleks is sinds 2003 werkzaam bij EY en is partner in de controlepraktijk. Sinds 2008 is hij docent aan de Vrije Universiteit (VU) voor de postdoctorale accountantsopleiding.

Sinds 2021 heeft hij een actieve rol als medeorganisator en host bij de Busy Season Talks. Dankzij zijn betrokkenheid draagt hij bij aan meer binding in de accountancysector.

 • Benoemd voor de Ledenvergadering
 • Einde zittingstermijn: juni 2026
 • Bestuurscommissie: Selectie en remuneratiecommissie (voorzitter)
 • Strategische thema's: Maatschappelijke relevantie, Onomstreden kwaliteit (inclusief regelgeving)

Lees ook het interview met Aleks op Accountant.nl.

drs. Jan Rijken RA

Bestuurslid

Jan Rijken (1966) maakt sinds 12 december 2023 deel uit van het bestuur. Hij heeft ruime ervaring als mkb-accountant in de samenstelpraktijk en is sinds 2019 vennoot bij VDGC accountants en belastingadviseurs te Zeist. Binnen de NBA was hij o.m. actief als NBA-ambassadeur en lid van de Commissie MKB. Momenteel is hij voorzitter van de ledengroep Openbaar accountants en toetser bij de Raad voor Toezicht NBA. Verder is Jan Rijken lid van de commissie Duurzaamheid SRA, bestuurslid Stichting Samen voor Zeist, lid Beroepenveld Commissie Hogeschool Accountancy en extern lid van de Landelijke commissie voor het examen OAT.

 • Afgevaardigd vanuit het ledengroepbestuur openbaar accountants.
 • Einde zittingstermijn: november 2027
 • Bestuurscommissie: Audit- en riskcommissie (voorzitter), Benoemingscommissie
 • Strategische thema's: Onomstreden kwaliteit