Intern Accountant/Onafhankelijk Controller Sectorcommissie Woningcorporaties

De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties is op zoek naar nieuwe leden die actief zijn in de woningcorporatie sector. De sectorcommissie streeft naar een pluriforme samenstelling. Om die reden is de commissie specifiek op zoek naar een intern accountant/onafhankelijk controller.

NBA Sectorcommissie Woningcorporaties

De Sectorcommissie Woningcorporaties biedt een platform waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen en fungeert als aanspreekpunt voor stakeholders, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningcorporaties. De sectorcommissie belegt op jaarbasis circa acht reguliere vergaderingen. Tussentijds wordt soms via korte conference calls overlegd.

Zie Sectorcommissie Woningcorporaties (nba.nl) voor meer informatie over de sectorcommissie.

NBA Sectorcommissie Woningcorporaties zoekt versterking
De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties is op zoek naar nieuwe leden die actief zijn in de woningcorporatie sector. De sectorcommissie streeft naar een pluriforme samenstelling. Om die reden is de commissie specifiek op zoek naar een intern accountant/onafhankelijk controller.

Zie de vacature Intern Accountant/ Onafhankelijk Controller NBA Sectorcommissie Woningcorporaties voor meer informatie.

 

Profiel leden NBA Sectorcommissie Woningcorporaties

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

  • Van onbesproken gedrag zijn.
  • De beroepstitel AA en/of RA dragen.
  • Werkzaam zijn in de woningcorporatie sector .
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk in de bovengenoemde sector, relevante nevenfuncties zijn een pre.
  • Representatief zijn en beschikken over goede presentatievaardigheden.
  • Geen belangentegenstelling hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
  • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van de woningcorporatie sector.
  • Geschikt zijn voor het vervullen van een brugfunctie tussen het NBA-bestuur, de accountants in de sector en andere stakeholders.
    Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.


Diversiteitsbeleid NBA

De NBA streeft naar diversiteit in haar bestuur en alle gremia zoals faculties, communities en commissies. Diversiteit bevordert immers goede besluitvorming. Naast diversiteit vanuit de verschillende (vaktechnische) achtergronden streeft de NBA ook naar een gezonde man-vrouw verdeling.


Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door een selectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uitbrengen aan de sectorcommissie.

Kandidaten dienen hun belangstelling per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van de sectorcommissie, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl 
De reactie dient een korte motivatie te bevatten en een CV. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met Johan Scheffe, telefoon 020 3010305.