Tijdlijn kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole in het Publiek Belang

De NBA werkt samen met de overheid en diverse stakeholders aan de kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Deze pagina biedt een overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied sinds 2014.

Op dit moment wordt er op zes thema's naar kwaliteitsverbetering gestreefd door de Stuurgroep Publiek Belang, onder voorzitterschap van de NBA. Lees meer over actuele ontwikkelingen. 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • september - De Werkgroep Toekomst Accountantsberoep publiceert het rapport In het publiek belang. De werkgroep stelt 53 maatregelen voor die moeten bijdrage aan verbetering van kwaliteit, gedrag en cultuur in de controlepraktijk, om zo het vertrouwen in de sector te herstellen. Het publiek belang moet voorop staan, de vertrouwensfunctie en de kwaliteit moeten leidend zijn.

Contact

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 088 496 03 10