Stuurgroep Publiek Belang

Veranderagenda audit

Logo Veranderagenda Audit (600x224)

De stuurgroep publiek belang is een samenwerking van negen accountantsorganisaties en van de NBA en SRA opgericht om een impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. In zes thema's wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Bekijk op deze pagina per thema de actuele projecten.

Samenstelling van en informatie over de stuurgroep Publiek Belang