Kleine aanpassingen algemeen model voorbeeldverklaringen met paragrafen fraude en continuïteit

Vandaag heeft de NBA enkele aanpassingen doorgevoerd in bovenstaande recent gepubliceerde voorbeeldrapportages. Deze aanpassingen hebben betrekking op algemeen model voorbeeldverklaringen inclusief paragrafen fraude en continuïteit (Nederlands en Engels).

Algemene model: twee kleine aanpassingen (in vervolg op nieuwsbericht van 23 februari jl.)

Paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’

In de nieuwe paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ is ook in de bijbehorende alinea nu de term ‘ondersteuning’ opgenomen, om aan te sluiten met de paragraafkop.

Lay-out paragraafkoppen

Verder is de lay-out consistent gemaakt voor de paragraafkoppen waardoor helder is dat ze dezelfde status hebben. Dit betreft paragraafkoppen:

  • Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening;
  • Informatie ter ondersteuning van ons oordeel;
  • Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie;
  • Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten [indien van toepassing: en ESEF] (alleen in een oob-controleverklaring);
  • Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening.