Kennistoets

Het NBA-bestuur heeft voor 2022 een online Kennistoets verplicht gesteld. Onderstaande doelgroep was in de periode van 1 augustus t/m 31 oktober 2022 verplicht om de Kennistoets 2022 met goed gevolg af te leggen:

 • Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die werkzaamheden (gaan) verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening in het jaar 2022 en/of 2023;
 • Aanvullend voor intern accountants en overheidsaccountants geldt de verplichting alleen wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Het is daarbij toegestaan gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

De Kennistoets 2022 moet in de periode 1 augustus t/m 31 oktober 2022 online worden afgerond. 

Inhaalperiode

Het NBA-bestuur stelt u conform artikel 4, tweede lid, van de Verordening op de Kennistoets in de gelegenheid om de Kennistoets alsnog met goed gevolg af te leggen in de periode van 15 december 2022  t/m 31 januari 2023 als u:

 • De Kennistoets onverhoopt nog niet heeft gemaakt, of
 • Wel begonnen bent met de Kennistoets, maar deze nog niet met goed gevolg hebt kunnen afronden.

U kunt de Kennistoets (opnieuw) bestellen voor € 130,- via deze link naar MijnNBA.

Na uw bestelling ontvangt u inloggegevens waarmee u tussen 15 december 2022 en 31 januari 2023 toegang krijgt tot de Kennistoets. U kunt maximaal vier pogingen doen om de Kennistoets te behalen.

Het is niet mogelijk om nog gebruik te maken van inloggegevens uit de eerste afnameperiode van de Kennistoets.

Inhoud Kennistoets

De online Kennistoets bestaat uit 40 meerkeuzevragen die betrekking hebben op onderstaande onderwerpen, waarbij de tekst van de HRA 2022 leidend is.

 • VGBA en VIO - 6 vragen
 • Wta, Bta en NVKS - 2 vragen
 • NV COS 200-299 - 8 vragen
 • NV COS 200-499 - 6 vragen
 • NV COS 500-599 - 7 vragen
 • NV COS 600-699 - 3 vragen
 • NV COS 700-799 - 6 vragen
 • NV COS 800-899 - 2 vragen

Bij het beantwoorden van de vragen mag u gebruikmaken van relevante documentatie, zoals de HRA 2022.

Veelgestelde vragen inhaalperiode

Veelgestelde vragen - Algemeen Kennistoets 2022

Contact Kennnistoets-servicelijn

Kennistoets-servicelijn Heb je vragen? Neem contact op met de Kennistoets-servicelijn. 020 301 02 11