Kennistoets

Het NBA-bestuur stelt voor 2022 een online Kennistoets verplicht. Onderstaande doelgroep is in 2022 verplicht om de Kennistoets 2022 met goed gevolg af te leggen:

  • Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die werkzaamheden (gaan) verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening in het jaar 2022 en/of 2023;
  • Aanvullend voor intern accountants en overheidsaccountants geldt de verplichting alleen wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Het is daarbij toegestaan gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

De Kennistoets 2022 moet in de periode 1 augustus t/m 31 oktober 2022 online worden afgerond. 

Inhoud Kennistoets

De online Kennistoets bestaat uit 40 meerkeuzevragen die betrekking hebben op onderstaande onderwerpen, waarbij de tekst van de HRA 2022 leidend is.

  • VGBA en VIO - 6 vragen
  • Wta, Bta en NVKS - 2 vragen
  • NV COS 200-299 - 8 vragen
  • NV COS 200-499 - 6 vragen
  • NV COS 500-599 - 7 vragen
  • NV COS 600-699 - 3 vragen
  • NV COS 700-799 - 6 vragen
  • NV COS 800-899 - 2 vragen

Bij het beantwoorden van de vragen mag u gebruikmaken van relevante documentatie, zoals de HRA 2022.

Oefentoets

De NBA heeft een oefentoets opgesteld waarmee accountants een beeld kunnen krijgen van de Verplichte Kennistoets 2022 en hun actuele kennis. De oefentoets is gratis toegankelijk voor NBA-leden via MijnNBA.

Bestel de oefentoets (Mijn NBA)

Bestellen Kennistoets

De prijs voor de Kennistoets bedraagt € 105,-. Voor dit bedrag heeft u recht op maximaal drie herkansingen als u de Kennistoets niet bij de eerste poging haalt.

Collectieve aanschaf Kennistoets

Werkgevers die de Kennistoets collectief inkopen voor hun medewerkers komen in aanmerking voor een staffelkorting indien zij meer dan 9 licenties voor de Kennistoets aanschaffen. De NBA hanteert de volgende staffelkortingen:

Aantal deelnemers Prijs per deelnemer in €
1-9 105
10-19 100
20-29 95
30-49 90
54-74 85
>75 75


Collectieve inkoop van de Kennistoets vraagt u aan via het volgende formulier.

Organisaties die de Kennistoets al collectief hebben ingekocht of aanbieden via hun eigen portaal vindt u op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Contact Kennnistoets-servicelijn

Kennistoets-servicelijn Heb je vragen? Neem contact op met de Kennistoets-servicelijn. 020 301 02 11