Rekentool materialiteit

De rekentool is een hulpmiddel en vervangt niet de professionele oordeelsvorming van de mkb-accountant. De mkb-accountant kan in de rekentool benchmarks en percentages aanpassen en dient bij zijn uiteindelijke oordeel ook rekening te houden met kwalitatieve aspecten van materialiteit.

Naar de rekentool materialiteit

Deze rekentool is in 2018 opgesteld in het kader van het onderzoeksrapport 'Materialiteit in het MKB', opgesteld door de NEMACC - een onderzoekssamenwerking tussen de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek bleek dat mkb-accountants met name bij risicogerichte samenstellingsopdrachten de materialiteit van posten in de beschouwing betrekken. 

In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit, de regelgeving ter zake van materialiteit, de wijze waarop accountants in de praktijk materialiteit toepassen en een aantal 'good practices'. Om tegemoet te komen aan de behoefte vanuit de praktijk ontwikkelde NEMACC een rekentool voor het bepalen van de kwantitatieve materialiteit.