De Commissie MKB heeft het afgelopen half jaar ook uitvoerig gesproken over het rapport Tijd voor heldere keuzes van de Expertgroep. Er is gesproken met de Expertgroep, waarbij gezamenlijk met SRA en Novaa nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het mkb-perspectief. In het voorprogramma van de ledenvergadering heeft de Commissie MKB een aantal aanbevelingen gedaan aan het NBA-bestuur. De invulling van het beroepsprofiel en de accountancy-opleiding blijft ook in 2024 de aandacht van de Commissie MKB vragen.

Dit zijn twee van de activiteiten van de Commissie MKB in 2023. Een volledig overzicht van deze activiteiten is terug te vinden in het Jaarverslag 2023. Van de MKB-toets (schaalbaarheid en proportionaliteit van regelgeving voor het mkb-segment) tot de rondetafelbijeenkomsten die samen met SRA en Novaa zijn georganiseerd over het perspectief voor kleinere mkb-praktijken.