Visie

Beleid start met visie. Op dinsdag 9 mei en dinsdag 20 juni organiseerden wij ronde tafels die zoveel waardevolle input opleverden dat besloten is deze informatie te bundelen in een naslagwerk voor iedereen.

Prikkelende inhoud

Vijfennegentig pagina's over ondernemerschap, regeldruk, beroepsprofiel, opleiding en stage, in- en uitstroom uit het beroep en stakeholders bij de mkb-accountancy. Het naslagwerk staat bol van de prikkelende stellingen, bijvoorbeeld over de terugkeer van het middenstandsdiploma – al is het maar voor accountants –, werkdruk en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant.

Daarnaast bevat het rapport breedgedragen opvattingen, zoals over de waarde van de persoonlijke relaties van de mkb-accountant met zijn of haar omgeving, over het terugdringen van de opstapelende regeldruk of over de certificeringsbevoegdheid van de startbekwame mkb-accountant.

Belangrijke eye opener was de beperkte kennis bij stakeholders van de diverse accountantsproducten. Vaak blijkt de naam van de accountant of het kantoor voor stakeholders meer waard te zijn dan de tekst van de verklaring.

Onderstaande uit het rapport overgenomen citaten van de voorzitters over (de opleiding tot) mkb-accountant spreken voor zich:

Gerdien Vlot (NBA-Comissie MKB): "Je moet studenten perspectief bieden, niet 'groenplukken'".

Marco Moling (Novaa): "Je moet ook goed kijken naar de werkomgeving van de student".

Diana Clement (SRA): "We hebben het hier over het mooiste beroep van de wereld".

Diamant van Verdiesen

Lezenswaardig is het artikel over 'De waarde van de door de mkb-accountant samengestelde jaarrekening' van Carel Verdiesen. De accountant als verslaggevingsexpert, met geborgde kwaliteit, ongeacht de opdracht. Dat alles weergegeven in onderstaande diamant.

Brede input

De drie organisaties willen alle deelnemers en betrokkenen bij de ronde tafels hartelijk bedanken. Naast de tafelgasten uit het beroep, onderwijs en stakeholders, was er brede belangstelling met vertegenwoordiging van onder meer de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleidingen accountancy (Margreeth Kloppenburg), het NBA-bestuur (Kris Douma), ONL (Hans Biesheuvel), serviceorganisaties, Young Profs, onderwijs, banken en andere stakeholders.

Reacties

Alle verzamelde input leidt uiteindelijk tot een gezamenlijke position paper voor de besturen van NBA, Novaa en SRA.

Aanvullingen en opmerkingen op of naar aanleiding van het rapport zijn van harte welkom. Stuur in dat geval een e-mail naar: Annette Houwaart; a.houwaart@nba.nl.