De eerste discussiebijeenkomst stond in het teken van thema's als de combinatie van ondernemerschap en vakmanschap bij mkb-accountants, de opleiding en stage en het beroepsprofiel en DNA van de mkb-accountant.

Voorzitters Gerdien Vlot (Commissie MKB), Marco Moling (Novaa) en Diana Clement (SRA) spraken hierover met gespreksleider Robert Mul (NBA). Daarnaast waren er circa veertig vertegenwoordigers uit kleine mkb-praktijken, het onderwijs, gebruikers van accountantsproducten en -verklaringen en een afvaardiging vanuit de young profs. Ook Margreeth Kloppenburg, secretaris van de recent geïnstalleerde Expertgroep, kon kennisnemen van de visie van de deelnemers op de thematiek.

Definitie

Het vak van mkb-accountant is breed en divers, zo werd gesteld; van de zzp-er die gespecialiseerd is in een bepaalde niche-sector, tot de accountant in loondienst bij grote kantoren die wettelijke controles van middelgrote bedrijven uitvoert. Een echte definitie van 'de mkb-accountant' bestaat niet in de wetgeving. Ook het huidige beroepsprofiel kent geen specifieke uitwerking van het begrip mkb-accountant. Toch had iedere deelnemer er wel een beeld bij en een mening over.

In de discussie ging het onder meer over de vraag 'Dekt het huidige generieke beroepsprofiel de lading voor mkb-accountants, of is een specifiek op mkb-accountants toegeschreven beroepsprofiel nodig?' Ook werd de vraag opgeworpen of accountants die vennoot worden of een eigen praktijk beginnen een soort 'middenstandsdiploma' voor accountants moeten hebben, om het ondernemerschap en het vakmanschap van accountant goed te kunnen combineren. In de gesprekken werd door de sprekers ook verwezen naar het recente artikel 'Verklaringen verklaard' op Accountant.nl.

Position paper

De uitkomsten van de rondetafels voor het project 'Visie op kleine mkb-praktijken' moeten leiden tot een position paper voor het NBA-bestuur en dienen als input voor de werkzaamheden van de Expertgroep. De NBA werkt momenteel aan een breed programma dat bestaat uit een herijking van het maatschappelijk vertrouwen, het gezamenlijk vormgeven van de beroepscultuur en vernieuwing van beroepsprofiel, opleiding en permanente educatie.

De volgende bijeenkomst is op 20 juni 2023. Dan spreken NBA, Novaa en SRA met betrokkenen over regelgeving en regeldruk, de behoeften van stakeholders van mkb-accountants en de ontwikkelingen ten aanzien van instroom en uitstroom uit het beroep en de opleiding.