Kleinere mkb-praktijken

Het bestaansrecht van kleinere accountantskantoren staat onder druk, onder meer door toenemende regeldruk, verscheidene disciplines die ingezet moeten of kunnen worden en toetreding van private equity. Ook de krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De uitkomsten van de vorig jaar door de Commissie MKB in samenwerking met SRA en Novaa georganiseerde rondetafelbijeenkomsten vormen de basis voor een aantal concrete activiteiten in 2024. Daarbij wordt samengewerkt met SRA en Novaa.

Beroepsprofiel

Ook bij de totstandkoming van een nieuw beroepsprofiel doet de Commissie MKB actief mee aan de discussie om de positie van de mkb-accountant in het nieuwe beroepsprofiel te borgen. Op basis van het beroepsprofiel wordt het onderwijsmodel uitgewerkt. Ook hier zal de Commissie MKB advies uitbrengen om te zorgen voor een gelijkwaardige opleiding voor mkb-ccountants en om een goede doorstroming naar de mkb-praktijk te bevorderen.

Een overzicht van alle activiteiten van de Commissie MKB is te vinden in de MKB-agenda 2024.

Heeft u vragen of opmerkingen over de MKB agenda 2024 neem dan contact op met:

Talitha Manuel