Nu het UBO-register (tijdelijk) niet toegankelijk is, bestaan over de praktische toepassing van de verplichting van Wwft-instellingen tot het raadplegen van het UBO-register voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie en de verplichting tot het terugmelden van discrepanties, (mogelijk) onzekerheid en vragen. Hieronder lichten wij er een aantal toe.

FAQ's

Over het UBO-register

Het UBO-register staat voor Ultimate Beneficial Owner register en is een register dat in veel landen, waaronder Nederland en België, verplicht is gesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van bedrijven en andere juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen.

Een UBO is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf of entiteit. Dit kan bijvoorbeeld een natuurlijk persoon zijn die meer dan 25% van de aandelen bezit, of de persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over de entiteit. Het doel van het UBO-register is om transparantie te creëren over wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een bedrijf of entiteit, zodat bijvoorbeeld banken en andere financiële instellingen beter kunnen controleren of er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.