Over het stappenplan meldingen

Een accountant die tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een mogelijke fraude of overtreding van wet- en regelgeving door zijn cliënt tegenkomt, kan te maken krijgen met een verscheidenheid aan meldplichten. Het is dan niet altijd eenvoudig om te bepalen welke meldplichten mogelijk van toepassing zijn, welke overwegingen een rol spelen en hoe een eventuele melding gedaan moet worden. Het stappenplan biedt ondersteuning aan accountants over waar, hoe en wanneer zij melding moeten maken.

Download

NOCLAR stappenplan

De NV NOCLAR geven aan wat er van accountants verwacht mag worden en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Het stappenplan NOCLAR maakt op een heldere wijze inzichtelijk welke stappen accountants moeten ondernemen.