COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) en de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 4) van het ministerie van SZW beoordeeld (versie 13 september 2021). Het betreft één protocol voor twee NOW-perioden. 

Het protocol moet in samenhang worden gelezen met Standaard 3900N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance) en 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant). 

Oordeel COPRO

De NBA (Werkgroep COPRO) heeft als eindoordeel dat het bovengenoemde Accountantsprotocol NOW 3 en 4 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Attentiepunten COPRO

COPRO geeft 2 attentiepunten mee, die overigens geen effect hebben op het oordeel over het protocol:

  1. Zorg voor een goede aansluiting tussen het afrekenformulier en het protocol, met name wat betreft (a) de bewering inzake de naleving van het dividend- en bonusverbod bij de concernregeling en (b) het onderscheid tussen assurance-objecten en overige informatie in het formulier.
  2. Zorg voor een duidelijke toelichting op de zogeheten verleggingsregeling ten aanzien van de loonsom.

Addendum Protocol

Het ministerie van SZW heeft inmiddels een Addendum bij het Accountantsprotocol NOW 3 en 4 gepubliceerd. Het gaat nader in op enkele omissies in het protocol wat betreft materialiteit. COPRO heeft als eindoordeel dat het addendum bijdraagt aan de uitvoerbaarheid van het protocol en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download