Werkgroep Fraude publiceert aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude

De Werkgroep Fraude heeft twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude gepubliceerd. Hoewel de aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen en detecteren van fraude en corruptie in al haar verschijningsvormen, zijn de aanbevelingen ook breder toepasbaar in het kader van naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Frauderisicobeheersing

Gericht op: op preventie en het streven naar een cultuur van integriteit, het juiste voorbeeldgedrag (‘tone at the top’) en het realiseren van een veilige en transparante omgeving voor werknemers, klanten en leveranciers zodat zij zich vrij voelen om eventuele misstanden aan te kaarten.

Opstellen frauderesponsplan

Gericht op: adequaat handelen als een daadwerkelijke fraude zich voordoet om (vervolg)schade zoveel mogelijk te voorkomen en passende maatregelen te nemen. Behoud van continuïteit en reputatie zijn daarvan onderdeel.