Ledenvergadering 19 december 2017

Op dinsdag 19 december vond een bijzondere ledenvergadering plaats  Naast het Visiedocument stond de benoeming van een nieuw bestuurslid op de agenda voor deze bijeenkomst.

Nieuwsbericht uitkomsten ALV

De meerderheid van de leden van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft kandidaat-voorzitter Marco van der Vegte op de ledenvergadering in Bussum gekozen als tijdelijk extra bestuurslid.

Het bestuur van de NBA wordt tijdelijk uitgebreid in verband met de voorzittersverkiezing van komend voorjaar. Van der Vegte won de stemming om de extra zetel van tegenkandidaat Marco Moling. Van der Vegte treedt per 1 januari 2018 formeel toe tot het NBA-bestuur.

Reactie bestuur op consultatie visiedocument

Op 20 oktober 2017 publiceerde het NBA-bestuur haar visie ‘Een Beroep met Toekomst’. Een visie die uitgaat van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Leden en stakeholders konden tot en met 30 november 2017 op het visiedocument reageren.  

De in de NBA-bestuursvisie gekozen thema's en ambities worden breed gedragen blijkt uit de consultatie. Maar er wordt wel aangedrongen op het per ledengroep formuleren van concrete doelstellingen. Het bestuur zal de aandachtspunten uit de consultatie opnemen in een definitief visiedocument dat begin 2018 zal verschijnen. Vanaf januari 2018 start de derde fase van het visieproject.

MKB-bijeenkomst nieuwe privacywetgeving

Voorafgaand aan de Ledenvergadering vond de MKB-bijeenkomst over de nieuwe Europese privacywetgeving plaats. Deze door NEMACC en de NBA-commissie MKB georganiseerde bijeenkomst was vooral bedoeld om leden te helpen bij de invoering van deze nieuwe wet.

Voorgeschiedenis benoeming nieuw bestuurslid

Op 6 november 2017 komt de NBA met het persbericht naar buiten waarin Marco van der Vegte, partner audit bij Deloitte, als kandidaat-voorzitter en extra bestuurslid wordt voorgesteld.

Nieuwe kandidaat bestuurslid

Op 15 november 2017 heeft een groep van meer dan 50 leden Marco Moling als kandidaat-bestuurslid aanbevolen.

De kandidaat-voorzitters presenteren zich

Met eigen profielen en programmapunten presenteren Marco van der Vegte en Marco Moling, kandidaten voor het voorzitterschap van de NBA, zich aan de achterban.