Visiedocumenten

Achtergrond

Het APZ richt zich op de zorgverzekerings-specifieke vraagstukken. Meer generieke vraagstukken worden opgelost door andere commissies binnen het NBA. Uiteraard voorziet het APZ deze commissies wel van input en wordt het APZ veelal ook actief gevraagd om input te leveren op generieke zaken die ook voor zorgverzekeraars van belang zijn. Het APZ zet zich in om actief relevante kennis te delen en hiermee een bijdrage te leveren aan een efficiƫnte en effectieve controle van de vereiste gegevensaanleveringen aan toezichthouders en waar mogelijk te streven naar verdere uniformering van verslaggeving.

Het APZ is in het kader van zorgverzekeraars specifieke vraagstukken gesprekspartner van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DNB, AFM, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, de Sociale Verzekeringsbank, de NBA (inclusief COPRO, CoZiek, SVP etc.), de Raad voor de Jaarverslaggeving en de afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland.

Samenstelling en rolverdeling

  • drs. Arvid de Bruin RA (voorzitter, KPMG)
  • Maureen Vermeij – De Vries RA (vice-voorzitter, IAD CZ)
  • Remko Hoogendoorn RA (PwC)
  • drs. Bert Ruiter RA (PwC)
  • Marieke Poelen RA (EY)
  • Arien van Wolfswinkel RA MSc (EY)
  • drs. Willem Knipscheer RA (Deloitte)
  • Emile van der Hall RA (Deloitte)
  • Niek ten Dam RA (KPMG)
  • Roger Kooijman RA (IAD CZ)
  • drs. Merel van Baarle - de Leeuw RA (IAD DSW)
  • Rolina Moes (Menzis)
  • drs. Maya Mungra RA CIA CFE (IAD VGZ)
  • Ingrid Verhoeven RA (IAD VGZ)
  • Berendine Roest RA (Zilveren Kruis)
  • Ad Smits RA (IAD Zilveren Kruis)
  • Guus Groenewoud MSc RA (IAD Zorg en Zekerheid)
  • drs. Astrid van Leeuwen - Ros RE (IAD ONVZ)
  • Bianca Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)

Hiernaast geldt dat voor verzekeraars vraagstukken Emile van der Hall (Deloitte) de linking pin is tussen APZ, SVP en het periodieke overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, DNB, ZN en de NBA op dit vlak.

Werkgroepen

Werkgroep Wet langdurige zorg; Zorgverzekeringswet (Wlz) / Persoonsgebonden budget (PGB) 

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over de Wlz/PGB’s.

In deze werkgroep zitten:

 • drs. Bert Ruiter RA (voorzitter, PwC)
 • Niek ten Dam RA (KPMG)
 • drs. Willem Knipscheer RA (Deloitte)
 • Marieke Poelen RA (EY)
 • Maureen Vermeij - De Vries RA (IAD CZ)
 • drs. Merel van Baarle - de Leeuw RA (IAD DSW)
 • Ingrid Verhoeven RA (IAD VGZ)
 • Tjitske Jager RA (IAD Zilveren Kruis)
 • Bianca Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)
 • Edward Broekhaar (Zorgverzekeraars Nederland)

Werkgroep GGZ/ medisch-specialistische zorg (MSZ)

Deze werkgroep heeft als doel om de zelfonderzoeken GGZ en MSZ uit te voeren.

In deze werkgroep zitten:

 • Roger Kooijman RA (voorzitter, IAD CZ)
 • Maureen Vermeij – De Vries RA (IAD CZ)
 • Ingrid Verhoeven RA (IAD VGZ)
 • Bianca Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)

Werkgroep Horizontaal Toezicht

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over HT.

In deze werkgroep zitten:

 • Roger Kooijman RA (voorzitter, IAD CZ)
 • Emile van der Hall RA (Deloitte)
 • drs. Bert Ruiter RA (PwC)
 • Niek ten Dam RA (KPMG)
 • Ad Smits RA (IAD Zilveren Kruis)
 • Ingrid Verhoeven RA (IAD VGZ)

Werkgroep Zorgverzekeringswet (Zvw)/COVID-19

Deze werkgroep heeft als doel om de Zvw en de financiële afwikkeling van COVID-19 en impact op de controle van de diverse verantwoordingen te bespreken.

In deze werkgroep zitten:

 • Berendine Roest RA (voorzitter, Zilveren Kruis)
 • drs. Arvid de Bruin RA (KPMG)
 • Remko Hoogendoorn RA (PwC)
 • Emile van der Hall RA (Deloitte)
 • drs. Bert Ruiter RA (PwC)
 • Arien van Wolfswinkel RA MSc (EY)

Contact

drs. Koos Vos RA

Contactpersoon APZ
088 4960 347