De afgelopen periode bestond de mogelijkheid om te reageren op de discussienotitie. Deze consultatieperiode is onlangs gesloten en vijftien belanghebbenden hebben een consultatiereactie ingestuurd.

Hieronder zijn de binnengekomen consultatiereacties te raadplegen.

Consultatiereacties