In november 2023 publiceerde een projectgroep, die gevraagd was een analyse te maken van de geheimhoudingsplicht van accountants in verhouding tot de toenemende roep om transparantie vanuit het maatschappelijk verkeer, een discussienotitie met de titel ‘Geheimhouding Ontrafeld’.

Deze discussienotitie is opengesteld voor consultatie. Na afloop van de consultatieperiode is een rondetafelbijeenkomst gehouden, waarin betrokken partijen van gedachten hebben gewisseld over de discussienotitie en de ontvangen reacties op de consultatie. 

Op basis van deze input heeft het NBA-bestuur een besluit genomen over deze onderwerpen, dat hierbij wordt gepubliceerd. De conclusie van het bestuur is onder meer dat de bestaande wet- en regelgeving voldoende ruimte biedt voor de accountant.  

Het bestuur vraagt het College voor Beroepsreglementering (CB) om de overwegingen uit haar besluit mee te nemen in de lopende evaluatie van Standaard 700. Ook vraagt het bestuur aan het CB te overwegen of de bestaande beroepsreglementering, met name de toelichtingen daarop, verder verduidelijkt kan worden. 

Lees de toelichting van het bestuur op Accountant.nl

Lees hier het bestuursbesluit over het project ‘Transparantie en Geheimhouding’.

Download