De negatieve berichtgeving over de accountancysector die ontstond naar aanleiding van dit rapport deed bij veel young profs pijn. Zij hebben immers de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren. In het gesprek werden belangrijke vragen gesteld. In hoeverre zijn de opmerkingen in het rapport herkenbaar? Worden de aanbevelingen voldoende opgevolgd en in hoeverre landt dit bij young profs die de werkzaamheden in detail uitvoeren? Wat kunnen/willen zij in de sector doen om de constateringen uit het onderzoeksrapport te ondervangen in hun dagelijkse werkzaamheden?

Het was een open gesprek, waarin de young profs en de onderzoekers van de AFM ervaringen konden delen en een discussie hebben gevoerd over de bevindingen en gevolgen van het AFM-rapport. Met deze input kunnen de young profs aan de slag om de kritische mindset te laten zien en een kritische dialoog aan te gaan binnen hun team en met de klant. De AFM is blij met de inzichten in het perspectief van de young profs en neemt dit mee in de dialoog met de accountantsorganisaties. Voor de AFM blijft fraude een belangrijk thema in het toezicht en de AFM zal de komende jaren ook opnieuw themaonderzoeken herhalen op het gebied van fraude.

Key take aways uit het gesprek

  • Het vergroten van de professioneel kritische instelling en verandering van de mindset zijn een van de speerpunten voor de komende jaren. De AFM heeft voorbeelden uit het onderzoek benoemd waarbij accountants beredeneren waarom frauderisico's er niet zijn, in plaats van dat zij onderzoeken en onderbouwen hoe frauderisico's zich wel kunnen voordoen.
  • Enkele young profs gaven aan dat er een ingewikkeld spanningsveld bestaat tussen enerzijds het opbouwen van een vertrouwensband en klantrelatie en anderzijds het kritisch blijven op frauderisico's.
  • Meerdere young profs hebben positieve ervaringen gedeeld over de inzet van fraudedeskundigen op de opdrachten. Zij gaven daarbij aan dat dit doorgaans leidt tot een bredere en kritischere blik op frauderisico's.
  • De young profs hopen niet dat de accountantsorganisaties met meer checklisten komen naar aanleiding van het AFM-rapport. Meer checklisten zorgen er niet voor dat accountants scherper worden op frauderisico's en dat hun mindset verbeterd.
  • Enkele accountantsorganisaties grijpen het rapport aan om het gesprek met accountants te voeren over hoe hun mindset kan bijdragen aan een scherpere frauderisicoanalyse. Dit wordt positief ontvangen door de young profs. Daarnaast benoemen zij dat trainingen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om de frauderisicoanalyse te verbeteren.
  • De young profs kijken uit naar de praktische handvatten die de NBA en de sector aan het ontwikkelen zijn.