Dat blijkt uit het jongste rapport van de NBA Young Profs 'Opvattingen over het accountantsberoep', gebaseerd op een enquête onder ruim zevenduizend jonge (aankomend) accountants en gesprekken met betrokkenen. Doel is om belangrijke trends te duiden en daarover aanbevelingen voor de sector te doen.

Samenwerken

De coronacrisis heeft geleerd hoe belangrijk 'fysiek' contact met collega's is, in het bijzonder voor young professionals, aldus het rapport. Het samenwerken op kantoor of op locatie bij de klant is cruciaal voor de ontwikkeling, verbinding, gezelligheid en mentale gezondheid van jonge beroepsgenoten. Belangrijk daarbij is ook dat ervaren collega's niet alleen thuiswerken, maar hun minder ervaren collega’s kunnen bijstaan.

Tegelijk zijn de young profs positief over het kunnen thuiswerken, wat zorgt voor meer flexibiliteit, minder reistijd en een positief effect kan hebben op de werkdruk. Een goede balans "krijg je niet door individuen te laten bepalen wat hun gewenste hoeveelheid dagen thuiswerken is, maar door af te vragen wat de gewenste hoeveelheid is voor je organisatie of samenwerkingsverband als geheel", zo wordt gesteld.

Duurzaamheid

De recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving leidt tot een enorme toename van het werk van accountants, stellen de young profs. Veel accountants worden hiervoor nu om- of bijgeschoold en dat aantal neemt verder toe. De young professionals "willen deze belangrijke taken uitvoeren en zijn hiervoor geschikt", menen zij. Maar ze hebben wel zorgen over extra werkdruk hierdoor en over de aantrekkelijkheid van de opleiding tot accountant.

Het verder stapelen van onderwerpen in de basisopleiding door het toevoegen van duurzaamheidsvakken vinden de young profs "zeer onverstandig". Zij pleiten voor het omvormen van de opleiding tot een basisopleiding en daarna specialisaties. "Niet stapelen maar specialiseren en liever gisteren dan morgen." Ook de invulling op de werkvloer rondom duurzaamheid behoeft nog verbetering.

Reviews

In vergelijking met het vorige onderzoek van de young profs zijn verbeteringen waarneembaar als het gaat om ethiek, cultuur en gedrag. Young professionals zijn positief over de diversiteit op de werkvloer. Ook de angst die wordt ervaren voor reviews neemt af, maar die is nog wel te veel aanwezig, aldus het rapport, met name voor reviews vanuit de NBA, SRA en AFM. "Spanning voor reviews is gezond, maar angst heeft negatieve effecten op het werkplezier, de efficiëntie en de kwaliteit van werkzaamheden."

Volgens de opstellers is een aanzienlijk deel van deze angst het gevolg van miscommunicatie. Zij juichen het toe dat de AFM in gesprek gaat over hun werkwijze en de focus in hun werk meer legt op het leren van fouten. De young profs roepen organisaties en openbare accountants op proactief het gesprek met de AFM aan te gaan en gebruik te maken van het testcenter van de toezichthouder, bij het toepassen van nieuwe tools bij audits.

Doorstromen

Steeds meer young professionals hebben niet per se de behoefte om partner of senior manager te worden, gezien de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen, stelt het rapport. Het steeds verder van de werkvloer afstaan en leidinggevende taken vervullen past niet bij iedereen. Mede gezien de toenemende werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt pleiten de NBA Young Profs daarom voor meer "zijwaartse doorstroommogelijkheden" binnen kantoren, om mensen te behouden te creëren en gangbaarder te maken. De 'up or out-cultuur' past niet meer bij de huidige situatie.

Onderzoek

In 2021 verstuurden de NBA Young Profs voor de derde keer een enquête naar 7.244 NBA young professionals. De verkregen data vormden het startpunt voor het rapport. Daarnaast sprak het bestuur van de NBA Young Profs met een groot aantal young professionals, het NBA-managementteam en NBA-bestuur, de young audit boards van accountantskantoren, de kwartiermakers, werkgroepen, faculties en communities van de NBA, de CEA, de AFM, de Algemene Rekenkamer, de ADR, de Belastingdienst, de SRA en verschillende afgevaardigden van accountantsorganisaties en (mkb-)kantoren.

Op 9 mei 2023 overhandigde Jeffrey Heerschop namens het NBA Young Profs-bestuur het rapport aan Monika Bankert van het NBA-bestuur.