Over de voorbeeldteksten

Deze voorbeeldteksten zijn behulpzaam als startpunt en zullen daarom altijd ondernemings- en opdrachtspecifiek moeten worden gemaakt. De ondertekenend accountant blijft verantwoordelijk voor de afgegeven verklaring. De voorbeelden zijn opgenomen in de stijl van de NBA voorbeeldverklaringen ten behoeve van herkenning, maar zijn niet als zodanig door de NBA bekrachtigd.

Over de pilot

In het najaar van 2020 heeft de NBA aan de Tweede Kamer toegezegd het beleid rondom fraude en continuïteit "duidelijker en meer zichtbaar" tot uitdrukking te willen brengen. Onderdeel hiervan vormt de mogelijke verplichting voor accountants om in de controleverklaring een beschrijving te geven van de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van continuïteit. Om alvast ervaring op te doen en om een positief signaal af te geven is de NBA in maart 2021 gestart met een pilot.

Eigen voorbeelden, suggesties, ervaringen of vragen?

De Werkgroep Continuïteit ziet de door u ontworpen teksten met interesse tegemoet en is daarnaast zeer benieuwd naar uw ervaringen rondom deze pilot. Ook is de werkgroep geïnteresseerd in suggesties van niet-accountants over welke informatie over continuïteit in de verklaring naar hun mening gewenst is.

Zijn er vragen, zaken die u wilt delen of cases die u wenst te bespreken, neem dan vooral contact op via continuiteit@nba.nl

Download de voorbeeldteksten