Daarmee leveren we een bijdrage aan:

  • een tijdige signalering van continuïteitsvraagstukken;
  • het bevorderen van adequaat handelen via verwijzingen naar relevante regelgeving en standaarden;
  • en maken we de controlewerkzaamheden ook nog wat makkelijker en leuker met de interactieve wegwijzer.